България е сред първите три страни в ЕС по рециклиране на пластмаса

България е сред първите три страни в ЕС по рециклиране на пластмаса

България е сред първите три страни в ЕС по рециклиране на пластмаса

През 2019 г. в Евросъюза са рециклирани 41% от пластмасовите опаковки. В същата година всеки живеещ в ЕС е изхвърлил 34,4 кг пластмаса, от които са преработени 14,1 кг.
Между 2009 и 2019 г. обемът на пластмасов боклук на глава от населението расте с 24% (+6,7 кг). Обемът на рециклирани пластмасови опаковки се е увеличил значително за този период с 50% (+4,7 кг).
Девет страни членки рециклират повече от половината изхвърлени пластмасови опаковки: Литва (70%), Чехия (61%), България (59%, по данни за 2018 г.), Нидерландия (57%), Швеция и Словакия (и двете по 53%), Испания (52%), Кипър (51%) и Словения (50%).

Най-малък дял пластмасови опаковки се преработват в Малта (11%, 2018 г.), Франция (27%), Ирландия (28%), Австрия (31%), Полша (32%) и Унгария (33%).
( статия от Инвестор БГ България е сред първите три страни в ЕС по рециклиране на пластмаса:: Investor.bg)

Любопитни факта за замърсяването на земята

Любопитни факта за замърсяването на земята

Любопитни факта за замърсяването на земята

  • През 1950 г. световното население е било 2,5 млрд. души, а производството на пластмаса е било 1,5 млн. тона. За сравнение, през 2016 г. световното население е било над 7 млрд. души, а производството на пластмаса е надхвърлило 320 млн. тона.
  • През последните 10 години е произведена повече пластмаса, отколкото през целия изминал век.
  • 50% от пластмасата, която използваме, влиза в употреба само веднъж, след което я изхвърляме.
  • Годишно по света се използват приблизително 500 милиарда найлонови торбички. Всяка минута се употребяват над 1 милион торбички.
  • Времето, за което средно използваме една найлонова торбичка, е 15 минути.
  • Пластмасовите отпадъци могат да бъдат открити на всеки един плаж на Земята, както на туристическите, така и на необитаемите.
  • Пластмасовите отпадъци причиняват смъртта на 1 милион морски птици и 100 000 морски бозайници всяка година.
  • Всеки ден само в Черно море, и то само от българските брегове е установено, че попадат 3 тона пластмасови отпадъци.

(20 любопитни факта за пластмасата и замърсяването на Земята | Химически тоалетни, санитарни системи, огради, сервиз и обслужване :: Екотой – Сервиз ООД (ekotoi.bg) )

Формулата за опазване на околната среда

Формулата за опазване на околната среда

Формулата за опазване на околната среда

Формулата за опазване на околната среда – Refuse/Reduse/Reuse/Recycle – 4R

1. Refuse / Откажи – Винаги когато е възможно се опитай да се откажеш от изделия изработени от пластмаса или други трудно разградими материали като пластмасови сламки, прибори, торбички и други.

2. Reduse/ Редуцирай – Използвайте повторно артикулите, когато можете, и избирайте продукти за многократна употреба пред такива за еднократна употреба – пример/ избягвайте да купувате кафе в пластмасови чашки като си носите термо или друга чаша за многократна употреба.

3. Reuse / Използвай отново – стреми се да използваш многократно изделия, които замърсяват активно – пластмасови чаши, торбички и други.

4. Recycle / Рециклирай – рециклирайте колкото е възможно повече – бутилки, мобилни телефони, касети с мастило и много други предмети могат да бъдат рециклирани.

( Формулата за опазване на околната среда – Refuse/Reduse/Reuse/Recycle – 4R – Изчисти Българската природа | Живей чисто (izchisti.me) )