Формулата за опазване на околната среда

Формулата за опазване на околната среда – Refuse/Reduse/Reuse/Recycle – 4R

1. Refuse / Откажи – Винаги когато е възможно се опитай да се откажеш от изделия изработени от пластмаса или други трудно разградими материали като пластмасови сламки, прибори, торбички и други.

2. Reduse/ Редуцирай – Използвайте повторно артикулите, когато можете, и избирайте продукти за многократна употреба пред такива за еднократна употреба – пример/ избягвайте да купувате кафе в пластмасови чашки като си носите термо или друга чаша за многократна употреба.

3. Reuse / Използвай отново – стреми се да използваш многократно изделия, които замърсяват активно – пластмасови чаши, торбички и други.

4. Recycle / Рециклирай – рециклирайте колкото е възможно повече – бутилки, мобилни телефони, касети с мастило и много други предмети могат да бъдат рециклирани.

( Формулата за опазване на околната среда – Refuse/Reduse/Reuse/Recycle – 4R – Изчисти Българската природа | Живей чисто (izchisti.me) )